Fundusze Europejskie

Projekt HYPFLO „Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznych dla osób z nietolerancją białek pszenicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0051/18-00
Okres realizacji: 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r.
Budżet projektu: 7 544 733,45 PLN


Skład konsorcjum:
Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Partnerami projektu są:
Instytut Fizjologii Roślin PAN,
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB,
HMH HARDEK MĄKA HARDEK SPÓŁKA JAWNA,
ROBERT TYRAN Piekarnia-Cukiernia.


Opis projektu:
Białka glutenowe pszenicy odgrywają ważną rolę w żywieniu człowieka, a jednocześnie stanowią grupę alergenów pokarmowych, które u osób z nietolerancją glutenu wywołują szereg objawów chorobowych.
Celem projektu jest opracowanie metody wytwarzania pieczywa i wyrobów cukierniczych, w których właściwości alergizujące gliadyn i glutenin zostaną obniżone o około 80%-90%, dzięki czemu wymienione klasy środków spożywczych staną się bezpieczne, zdrowe i przydatne w żywieniu osób z alergią na gluten. Oczekiwany efekt końcowy zostanie osiągnięty przy zastosowaniu rozwiązań z zakresu genetyki/hodowli roślin, agrotechnicznym i technologicznym. Materiałem wyjściowym do badań i opracowania finalnej technologii jest wytworzona przez członków konsorcjum forma pszenicy zwyczajnej pozbawioną silnie alergizujących
frakcji białkowych z grupy α, β i ω-gliadyn (Wasko.gl-). Mąka uzyskiwana z jej ziarna wykazuje obniżone właściwości alergizujące, a zarazem lepsze parametry jakościowe. W trakcie realizacji projektu jej materiał nasienny będzie udoskonalany metodami hodowli zachowawczej, namnażany i testowany przy różnych poziomach nawożenia azotem i siarką, co pozwoli na opracowanie metody uprawy obniżającej dodatkowo poziom białek alergizujących w ziarniakach pszenicy bez pogorszenia właściwości technologicznych. Nasiona będą też poddawane specyficznej modyfikacji technologicznej opartej na procesie traktowania naturalnymi ekstraktami roślinnymi zawierającymi związki o właściwościach koagulujących celem obniżenia alergeniczności białek gluteninowych. Docelową grupę odbiorców pieczywa hipoalergicznego stanowić będą osoby uczulone na białka pszenicy, w dalszej kolejności wszyscy konsumenci pieczywa. Za część badawczą projektu odpowiedzialny będzie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (lider projektu), Instytut Fizjologii Roślin PAN, oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB. Próby technologiczne i niektóre prace badawcze będą realizowane przez partnerów przemysłowych: HMH HARDEK MĄKA HARDEK Sp. j.
(Cukiernia Wadowice) oraz Piekarnię-Cukiernię Robert Tyran. Końcowym efektem projektu będą opracowane receptury produktów cukierniczych i piekarniczych, które zostaną wdrożone na rynek na skalę półprzemysłową.

do góry